Napisz do nas emkato@emkato.com.pl 62 741 13 50, kom. 604 46 08 92
images

kocioł na pellet

Kocioł typu KLASTER – 5 o mocy 11-20 kW jest kotłem przystosowanym do spalania biopaliw stałych, w postaci pellet drzewnych. Kocioł wyposażony jest w automatyczny palnik do spalania pellet, który sterowany jest zintegrowanym z nim sterownikiem mikroprocesorowym. Stałe produkty spalania (popiół) , na bieżąco są usuwane z paleniska palnika do popielnika w wyniku podawania kolejnych porcji paliwa.

Sterownik kontroluje w trybie ciągłym prawidłowy przebiegiem procesu spalania w palniku i utrzymuje zadaną temperaturę wody w kotle.

Kocioł cechuje się wysoką efektywnością energetyczną oraz niską emisją zanieczyszczeń do atmosfery i spełnia wymagania Dyrektywy UE 2009/125/WE-ECODESIGN oraz normy PN-EN 303.5:2012, dla kotłów klasy 5. Dodatkowo posiada KLASĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A++.